Założenia podstawowe

  1. Jedynym celem zbierania jakichkolwiek danych przez serwis PrywatnyDoradca.pl jest zapewnienie właściwego funkcjonowania serwisu, a przez to zapewnienia Ci najwyższej satysfakcji oraz umożliwienie korzystania z świadczonych przez prywatnydoradca.pl usług pośrednictwa finansowego.
  2. Prywatnydoradca.pl wyłącznie pośredniczy w zapoznaniu się z ofertami instytucji finansowych i przekazuje im dane w celu złożenie ofert zgodnej z dyspozycją Użytkownika zawartą w formularzu.
  3. Dokładamy wszelkich starań by zapewnić najwyższe bezpieczeństwo i prywatność Twoich danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
  4. Odpowiadamy wyłącznie za bazę danych serwisu prywatnydoradca.pl i nie mamy wpływu na informacje, które już trafiły do instytucji finansowych.
  5. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
  6. Marketing bezpośredni własnych usług oraz monitorowania jakości usług Portalu jest możliwy po uzyskaniu ZGODY Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.
  7. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia po zgłoszeniu Administratorowi, który dokonuje na życzenie Klienta modyfikacji lub całkowitego usunięcia danych.
  8. Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
  9. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa oraz zostały zgłoszone do bazy Generalnego Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych.
  10. Zastrzegamy sobie prawo wysyłania do wszystkich użytkowników serwisu informacji o zmianach w serwisie oraz informacji o treści komercyjnej o ile użytkownik wyraził ZGODĘ na otrzymywanie Newslettera.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych dla serwisu www.prywatnydoradca.pl jest ERED, ul. Spokojna 9 , 05-155 Leoncin 
Powiat Nowodworski, który prowadzi platformę internetową prywatnydyoradca.pl